top of page
_81A5539_edited_edited.jpg

MARIA TEIKARI

Porin hyytävä merituuli kasvatti Mariasta kunnianhimoisen johtajan, joka haluaa auttaa ihmisiä ajattelemaan strategisesti ja saavuttamaan tavoitteitaan. Marian osaamista ovat muun muassa ihmisten ja prosessien johtaminen, strateginen suunnittelu, ongelmanratkaisu, kouluttaminen, tunneäly ja päätöksenteko.


Marialla on näyttöjä useista onnistuneista organisaatioiden ja johtamisen muutosprosesseista. Maria kouluttaa ja sparraa suorapuheisesti, mutta lempeästi ja huumorintajuisesti muun muassa tavoitteiden saavuttamisesta ja ajanhallinnasta, organisaatioiden muutostilanteista, henkilöstön kehittämisestä sekä hankalien tilanteiden puheeksiottamisesta. Marian intohimona on tehdä suomalaisista parempia johtajia.

MARIA TEIKARI: TeamMember

Ole Mariaan yhteydessä, jos aiheena on...

Tavoitteiden saavuttaminen

Miten omaa työtä johdetaan?
Miten hallita aikaa ja priorisoida tehtäviä tietotulvan keskellä? Miten keskittyä olennaiseen ja saavuttaa omat tavoitteensa?

Maria kouluttaa ja sparraa tavoitteiden asettamisesta, olennaiseen keskittymisestä ja työn merkityksen löytämisestä.

Muutostilanteet

Miten sanoitetaan muutoksen tarve?
Miten otetaan ihmiset mukaan muutokseen? Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, kun on tilanne päällä? Tuli muutoksen tarve toimintaympäristöstä tai organisaation sisältä, Maria auttaa johtoa ja henkilöstöä sopeutumaan uusiin käytänteisiin ja rakenteisiin.

Johtamisen hyvät käytännöt

Miten rakennetaan toimiva tiimi ja valmennetaan henkilöstöä? Mikä on pomon rooli jaetussa johtamisessa? Miten annetaan ja vastaanotetaan palautetta?
Maria tukee johtajan itsereflektiota ja oman osaamisen tarkastelua sekä auttaa löytämään toimivia menetelmiä.

MARIA TEIKARI: Projects
bottom of page