top of page
Search
  • Writer's picture6/6

6 asiaa, jotka olen oppinut johtamisesta

Updated: Sep 27, 2019
Maria Teikari

Opiskeluaikoina tuskailin, ettei minulla ollut mitään oikeaa ammattiosaamista, enkä tiennyt, mistä sellaista hankkisin. Pääaineeni hallintotiede valmisti minua johtajaksi, mutta mielestäni minulta puuttui vielä pihvi, se osaamiseni ydin. Johtaminen tuntui kehykseltä, ei substanssilta.


Vaati riittävän kokemuksen karttumista, ennen kuin tajusin ajatelleeni koko asiaa aivan väärin. Johtaminen on osaamiseni ydin ja se, mitä organisaationi tekee, on kehys, jonka opettelen.


Johtamista on vaikea kuvata tyhjentävästi. Sen lisäksi, että kyseessä on valtava kokonaisuus erilaisia asioita, muuttuu johtaminen ajassa ja painottuu eri suuntauksiin. Täten monet johtamisesta esitetyt väittämät vanhenevat. Jotain voi kuitenkin tiivistää. Kerron seuraavaksi kuusi asiaa, jotka olen oppinut johtamisesta.


1: Johtajuus ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan ammattitaitoa


Hyväksi johtajaksi voi oppia melkein kuka vain. Lähtökohtana on halu olla hyvä johtaja. Johtaminen on sitä, että luottaa itseensä ja työntekijöihinsä, kuuntelee heitä aktiivisesti ja etsii ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan. Johtamista tulee arvostaa ammattitaitona. Työntekijät ansaitsevat tasokasta johtamista ja motivoituneita johtajia. Jos johtaminen kiinnostaa, huoli pois! Taidon voi oppia kyllä.


2: Johtajan tehtävä on asettaa tavoitteita.


Tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen selkeyttää työtä ja tuo onnistumisen kokemuksia. Työnsä kokee todennäköisesti merkityksellisemmäksi, jos huomaa, että saavuttaa tavoittelemiaan asioita. Tämä taas edellyttää, että on asettanut työlleen sekä isompia että pienempiä tavoitteita. Fiksu johtaja auttaa tavoitteiden laatimisessa. Tulosten saavuttaminen on sekä työntekijän että organisaation etu. Jos tahdot olla pätevä pomo, tutustu itsensä johtamisen teemaan. Asettamalla itsellesi tavoitteita opit edellyttämään niitä muiltakin.


3: Jos haluaa olla hyvä johtaja, pitää tuntea itsensä hyvin.


Jokainen työntekijä ja jokainen johtaja on ihminen, joka haluaa onnistua ja kokea hyväksyntää. Jotta voi pitää huolta työntekijöistä, pitää itsekin tunnistaa, milloin tarvitsee lepoa, mistä ärsyyntyy, mikä motivoi ja millainen on vuorovaikutuksessa. Muista taas itsensä johtaminen!


4: Yksilöitä johdetaan tasapuolisesti, mutta eri tavoin.


Johtaminen on palvelu, joka sovitetaan kunkin johdettavan tarpeisiin. Ei vähennä johtamisen tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta, että huomioi ihmiset yksilöinä. Voit kertoa pomollesi, mitä juuri sinä kaipaat johtamiselta.


5: Valta on keino, ei itseisarvo.


Johtamiseen liittyy valtaa. Valtaa saa ja pitää tavoitella, koska se on keino muuttaa asioita ja toimia johdettavien hyväksi. Valta kuitenkin houkuttelee monesta syystä. Niinpä johtaminen on joskus tavoiteltua muusta lähtökohdasta kuin halusta olla hyvä johtaja. Kysy työhaastattelussa potentiaaliselta pomoltasi, miksi tämä halusi johtamisvastuuta. Pakene kauas, jos vastaus ei miellytä.


6: Joku johtaa aina.


Jos johtovastuuta ei ole asetettu tai johtaja ei osaa johtaa, ryhtyy joku työpaikalla tai tiimissä vetämään tekemistä. Siksi on parempi, että johtaminen on osoitettu jollekin pätevälle taholle – on se sitten vakipesti, kiertävä vuoro tai pieni vastuutettu ryhmä. Matalassa tai olemattomassakin hierarkiassa tarvitaan selkeä vastuunjako. Kannattaa miettiä, mikä on paras tapa järjestää tämä juuri sinun työpaikallasi.

 

Mitä muuta työelämässä tapahtuu? 6/6 -kollektiivi pohtii ja haastaa työelämää uudessa kirjassaan Työelämän kapinalliset. Lue, miten työelämää muutetaan – vaikka sitten kahvihuone kerrallaan! Osta kirja omaksesi tästä. Maria Teikari on organisaatioiden uudistajana tunnettu johtaja, joka haluaa työssään yhdistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja isojen kokonaisuuksien johtamisen. Työkokemusta Marialla on muun muassa järjestöistä, pörssiyhtiöistä ja julkiselta sektorilta. Vastuunoton tasapainoksi hän seuraa Eläinvideokerhoa.

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page